ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ І УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Nataliia O. Terentieva Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
  • Olha I. Sytnyk Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

формування, здоров'я, свідоме ставлення, майбутні фахівці, навчальний процес, форми, методи, інновації

Анотація

У статті проаналізовано освіту дорослих в Ірландії та в Україні, виконано порівняльний аналіз сучасних тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії та Україні, надано характеристику основним формам та змісту освіти дорослих в обох країнах. На основі проведеного дослідження автори роблять спробу виокремити спільне та відмінне в освіті дорослих Ірландії для України та обґрунтувати рекомендації щодо використання прогресивних ідей ірландського досвіду з розбудови системи освіти дорослих в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – 194 с.

Концепція освіти дорослих в Україні / Лук’янова Л.Б. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. – 24 с.

Сігаєва Л. Є. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.) : [монографія] / Л. Є. Сігаєва ; ред. С. О. Сисоєва ; АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : [ЕКМО], 2010. - 419 с.

Сігаєва, Л. Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні на початку ХХІ ст. / Л.Є.Сігаєва // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб.наук. пр. / Ін-т пед.освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ андрагогіки. - К., 2011. - Вип. 3, ч. 2. - С. 132-146.

Ситник О.І. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії / О.І. Ситник // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. /// [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; ІН-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж» 2013. – Вип. 7. – с. 308 – 314.

Шинкаренко Л. І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (1946-2007 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шинкаренко Лілія Іванівна ; Ін-т вищ. освіти НАПН України . – Київ : – - 2010. – 234 с.

EURYDICE. // Organisation of the education system in Ireland / – European Commission: EACEA, 2010. – С. 1–268.

Downloads


Переглядів анотації: 207

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
N. O. Terentieva і O. I. Sytnyk, «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ І УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ», OD, вип. 1(13), с. 198–207, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ