МНЕМОНІЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • Natalia A. Baranenkova Чернігівський національний технологічний університет
  • Liudmyla K. Svetenok

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.18

Ключові слова:

професійне навчання, мотивація до навчання, діалогічні форми навчання, навчальна взаємодія

Анотація

Стаття присвячена проблемам використання принципів мнемоніки для досягнення комунікативних цілей та вдосконалення мовленнєвої компетенції студентів технічних вишів на заняттях з англійської мови. Здійснено спробу класифікувати й встановити закономірності функціонування мнемотехнічних прийомів, висвітлити переваги їхнього вживання для активізації лексичного запасу. Визначені умови, за яких застосування мнемотехніки є найбільш ефективним у процесі усного мовлення, виділені та проілюстровані основні прийоми, проаналізовано переваги та недоліки кожного з них. Надано рекомендації щодо застосування прийомів мнемоніки під час навчання студентів усного перекладу та спілкуванню в іншомовному середовищі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бараненкова Н. А. Подолання лексичних труднощів у процесі навчання перекладу науково-технічної літератури / Наукові записки НДУ: Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2013. – № 3. – С. 82-89.

Бараненкова Н. А., Литвин С. В. Експлікація як спосіб перекладу безеквівалентної лексики науково-технічного стилю / Н. А. Бараненкова, С. В. Литвин // Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 4. – С. 6–13.

Большой психологический словарь / [сост. Б. Г Мещеряков, В. Г. Зинченко ; под ред. Б. Г Мещерякова, В. Г. Зинченко]. – М. : Прайм-Еврознак, 2007. – 672 с.

Козаренко В. А. Учебник мнемотехники. Система запоминания «Джордано» [Электронный ресурс] / Владимир Козаренко. – Режим доступа: http://www.mnemotexnika.narod.ru

http://osvita.ua/news/

http://www.radiosvoboda.org/content/article/27382450.html

Downloads


Переглядів анотації: 541

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
N. A. Baranenkova і L. K. Svetenok, «МНЕМОНІЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ», OD, вип. 1(13), с. 1–8, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ