ЯК ПОДОЛАТИ ПЕДАГОГУ ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТІВ?

Автор(и)

  • Jevghenija O. Nevedomsjka
  • Taisija O. Mykhajlovsjka

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.13144

Ключові слова:

добродійність, добродійність молодшого школяра, дефінітивний аналіз, структурно-компонентний аналіз, критерії сформованості

Анотація

У статті розкрито поняття «тривожність», зроблено порівняльний аналіз понять «тривожність», «тривога», «страх», проаналізовано наукову літературу з проблеми тривожності, встановлено мету та завдання експериментального дослідження, розкрито методику проведення експерименту. Дослідженням доведено, що рівень тривожності студента залежить від його типу темпераменту. Такі дані стануть у нагоді педагогам під час навчально-виховного процесу. Розроблено рекомендації педагогам вищих навчальних закладів щодо оптимізації рівня тривожності студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Імедадзе Н.В. Тривожність як чинник навчання в дошкільному віці. // Психологічні дослідження / Ред. А.С. Прангішвілі. – Тб., 1996. – С. 49-58.

Кочубей Б. І. Емоційна стійкість школяра / Б. І. Кочубей, Є. В. Новікова. – К.: Освіта, 1998. – 237 с.

Паламарчук М.Є., Сердюк Л.С., Маруненко І.М., Неведомська Є.О. Вплив рівнів тривожності на пізнавальну діяльність студентів / Михайло Євгенійович Паламарчук, Людмила Сергіївна Сердюк, Ірина Михайлівна Маруненко, Євгенія Олексіївна Неведомська // Наукові здобутки студентів Інституту людини. - К.: Інститут людини Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, 2015. - випуск 2(4). – 0,54 д.а. - Режим доступу до статті: http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/47/49

Маруненко І. М. Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл. / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, Г.І. Волковська. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. – 52 с.

Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. - 304с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию: Становление человека. - М.: Прогресс-Универс, 1994. - 401 с.

Салливан Г. С. Концепция современной психиатрії (пер. с английского). - М.-СПб: Ювента. 1999. – 246 с.

Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия. — М.: Эксмо, 2005. - 672 с.

Українська психологічна термінологія: словник-довідник. За ред. М.-Л. А. Чепи. — К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2010. – 302 с.

Фромм Э. Бегство от свободы (пер. с английского). - М.: Эскмо, 1999. – 175 с.

Хорни К. Собрание сочинений: В 3т. - М.: Смысл, 1997.

Щербатых Ю. В. Психология страха: популярная энциклопедия. – М.: Эскмо, 2005. – 512 с.

Downloads


Переглядів анотації: 447

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
J. O. Nevedomsjka і T. O. Mykhajlovsjka, «ЯК ПОДОЛАТИ ПЕДАГОГУ ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТІВ?», OD, вип. 1(13), с. 131–144, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ