МОДЕЛЬ ДОБРОДІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті презентовано дослідження категорії добродійності, яка побіжно вивчена у сучасній педагогіці початкової школи. Пріоритетним завданням стало уточнення сутності поняття «добродійність» та його педагогічна інтерпретація в контексті вікових особливостей молодших школярів – дефінітивний аналіз поняття «добродійність молодшого школяра». Здійснено структурно-компонентний аналіз добродійності молодшого школяра та визначено критерії, показники сформованості цього особистісного утворення.

Перспективою подальшого дослідження проблеми є виділення рівнів сформованості добродійності у молодших школярів на основі виокремлених критеріїв та показників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: наук. видання. / Бех І.Д. – К.: Либідь, 2006. - 235 с.

Бех І. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи / І. Бех, Н. Ганнусенко, К. Чорна // Українське релігієзнавство. – 2005. – №4 (Тематичний випуск: “Мораль. Релігія. Освіта” : збірник наукових статей і матеріалів). – С. 265–281.

Божович Л. И. Избранные психологические труды : проблемы формирования личности / Л. И. Божович ; под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Межд. пед. акад., 1995. – 209 с.

Кириленко Т.С. Вчинок добра //Основи психології / За заг.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – Вид.6-те, стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 553 с.

Тарасенко Г. С. Нові підходи до виховання дітей і молоді в контексті культурологічної парадигми освіти / Г. С. Тарасенко // Наук. вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 248. – С. 167–172. – (Серія “Педагогіка та психологія”).

Чепиков В. Т. Воспитание нравственных качеств младших школьников : учеб.-метод. пособие / В. Т. Чепиков. – Гродно : ГрГУ, 2001. – 189 с.

Downloads


Переглядів анотації: 152

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
«МОДЕЛЬ ДОБРОДІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ», OD, вип. 3(11), с. 140–152, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ