КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • Маria D. Кubitska

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.8895

Ключові слова:

граматика, морфологія, синтаксис, граматичні поняття, лінгвістичне поняття, мовна система

Анотація

У статті розглядається визначення поняття «компетентнісний підхід» у сучасній науковій думці. Автор звертається до досвіду вітчизняних та зарубіжних дослідників. Узагальнено різноманітні тлумачення терміну «компетентність», запропоновано перелік основних компетентностей, якими має володіти майбутній вчитель. Визначено та обґрунтовано поняття професійна компетентність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Життєва компетентність особистості / За ред. Л. В. Сохань та ін. – К., 2003. – 248 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: Освіта. – 2004. – 164 с.

Митник О. Розвиток професійної компетентності сучасного Вчителя: реалії і перспективи // Початкова школа, 2004, № 4.

Мосьпан Н. Розвиток вищої освіти в Європейському Союзі та Україні: тенденції освітньої політики // Освітологія, 2015, №4

Равен Д. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждение, перспективы / пер.с англ. – М. : Высшая школа – 1999. – 264 с.

Савченко О. Зміст шкільної освіти на рубежі століть // Шлях освіти, 2005.

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.

Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу / Г.С. Єгоров та ін. – К.: Освіта – 2003. – 182 с.

Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Народное образование, 2003.

Downloads


Переглядів анотації: 410

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
Кubitska М. D., «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ», OD, вип. 1(13), с. 88–95, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ