Розвиток сучасних уявлень про освіту дорослих: адаптивна, випереджувальна, відкрита освіта

Автор(и)

  • Валерий Соколов Учреждение Российской академии образования «Институт образования взрослых»

Ключові слова:

адаптивна освіта, відкрита освіта, освітня система, відкритість, випередження, дистанційне навчання, освітня концепція

Анотація

Адаптація, випередження і відкритість розглядаються у статті як провідні принципи сучасної освіти дорослих, затребувані у ході суспільного розвитку. Аналізуються різні теоретичні та практичні підходи до освіти, способи розуміння зазначених термінів і явищ, які стоять за ними. Висловлюється ідея щодо інтеграції концепцій сучасної освіти дорослих.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерий Соколов, Учреждение Российской академии образования «Институт образования взрослых»

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник

Посилання

Подобед В. И. Системное управление образованием взрослых / В. И. Подобед. — СПб.: ИОВ РАО, 2000. — 232 с.

Практическая андрагогика. — Книга 1: Современные адаптивные системы и технологии образования взрослых / Под ред. В. И. Подобеда, А. Е. Марона. — СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2003. — 414 с.

Практическая андрагогика. — Книга 2: Опережающее образование взрослых / Под ред. В. И. Подобеда, А. Е. Марона. — СПб.: ИОВ РАО, 2009. — 376 с.

Марон А. Е. Концепция развития открытых систем образования взрослых / А. Е. Марон, Л. Ю. Монахова // Человек и образование. — 2008. — № 1. — С. 75.

Горшкова В. В. Межсубъектная педагогика: тенденции развития / В. В. Горшкова. — Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КнАГТУ, 2001. — 237 с.

Исаев В. А. Образование взрослых: компетентностный подход / В. А. Исаев, В. И. Воротилов. — СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2005. — 92 с.

Соколов В. И. Организационно-педагогические условия построения адаптивной образовательной среды вечерней школы: дис. ...канд. пед. наук / В. И. Соколов. — СПб., 2004.

Сажин Д. В. Поликультурализм: теория и образовательная практика / Д. В. Сажин; [под научн. ред. докт. культуролог. наук Л. Г. Брылевой]. — СПб.: ИОВ РАО, 2001. — 85 с.

Оганесян А. Г. Пути и проблемы открытого образования / А. Г. Оганесян // Educational Technology & Society. — 2001. — № 4(3). — С. 166—177.

Бим-Бад Б. М. Опережающее образование: теория и практика / Б. М. Бим-Бад // Советская педагогика. — 1988. — № 5. — С. 51.

Новиков П. Н., Зуев В. М. Опережающее профессиональное образование: научно-практическое пособие. — М.: РГАТиЗ, 2000. — 266 с.

Урсул А. Д. Концепция опережающего образования / А. Д. Урсул // Alma mater. — 2006. — № 7. — С. 28—33.

Daniel, John. The Open University — A Global Learner. [Электронный ресурс]: Выступление на конференции Global Learn Day IV, 7 октября 2007 года. — Режим доступа: http://www.open.ac.uk/johndanielspeeches/GlobLearn.htm.

Downloads


Переглядів анотації: 243

Опубліковано

2013-12-20

Як цитувати

[1]
В. Соколов, «Розвиток сучасних уявлень про освіту дорослих: адаптивна, випереджувальна, відкрита освіта», OD, вип. 2, с. 176–188, Груд 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти