ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Oksana V. Gladchenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

учнівське самоврядування, мотивація, стимулювання, самоорганізація школярів, загальноосвітній навчальний заклад

Анотація

Автором статті порушується проблема зміни підходів до організації вивчення інформатики економістами у вищій школі як однієї із складових професійної конкурентоздатності майбутніх фахівців. Доводиться доцільність введення у навчальні плани низки вибіркових курсів, спрямованих на формування навичок роботи з інформацією у контексті глобальної тенденції інформатизації суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (інформатика)» / О. М. Гончарова. — К., 2007. — 40 с.

Колот А. М., Сільченко М. В., Красюк Ю. М. Емпіричний аналіз ефективності організації процесу навчання інформатики на основі диференційованого підходу / А. М. Колот, М. В. Сільченко, Ю. М. Красюк // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. ― К. : ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана. — Випуск 18. — 2007. — С. 109—127.

Праворська Н. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (інформатика)» / Н. І. Праворська. — К., 2005. — 20 с.

Руденко В. Д. Шкільна інформатика: сучасні проблеми та погляд у майбутнє / В. Д. Руденко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2009. — № 5. — С. 3—7.

Тришина С. В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования [Электронный ресурс] / С. В. Тришина, А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». — 2004. — Режим доступу : http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm.

Downloads


Переглядів анотації: 216

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
O. V. Gladchenko, «ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ», OD, вип. 3(11), с. 52–60, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ