Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів

Автор(и)

  • Сергій Редько Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

соціальний інтелект, чинники, детермінанти, активне соціально-психологічне навчання

Анотація

Стаття присвячена аналізу психологічних детермінант розвитку соціального інтелекту у студентів — майбутніх керівників закладів освіти. Розглядається вплив соціально-психологічного чинників на соціальний інтелект.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Редько, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат психологічних наук, доцент кафедри управління навчальним закладом, менеджменту та економіки освіти

Посилання

Алексєєнко Т. А. Формування пізнавальної активності студентів в умовах блокової організації навчання: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. А. Алексєєнко. — К., 1995. — 206 с.

Беляева Е. В. Социальный интеллект и психологические качества личности руководителя: автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.05 / Е. В. Беляева. — Самара, 2005. — 28 с.

Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія і соціальна робота. — 2004. — № 6. — С. 43—53.

Власова О. І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку: монографія / О. І. Власова. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 308 с.

Куницына В. Н. Межличностные отношения / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. — СПб.: Питер, 2003. — 544 с.

Лобанов А. П. Соотношение социального и психогеометрического интеллекта / А. П. Лобанов, А. В. Свиридова // Социальный интеллект: проблемы исследования и диагностики: учебно-методическое пособие / Под ред. А. П. Лобанова. — Мн.: БГПУ, 2003. — С. 18—23.

Ляховець Л. О. Чинники розвитку соціального інтелекту у студентів-психологів / Л. О. Ляховець // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. — К. — Ніжин, 2008. — Т. 10. — Вип. 6. — Ч. 2. — С. 31—35.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения: Книга для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. — М.: Просвещение, 1999. — 192 с.

Сасько О. О. Застосування діагностики соціального інтелекту для дослідження соціально-психологічних особливостей юнацтва / О. О. Сасько // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. — 2005. — Вип. 31. — Серія «Психологічні науки». — Т. 3. — С. 42—46.

Соціально-психологічний словник / Авт.-укладачі: В. М. Галицький, О. В. Мельник, В. В. Синявський. — К., 2004. — 250 с.

Чепелєва Н. В., Пов’якель Н. І. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога // Психологія: збірник наукових праць / За ред. С. Д. Максименка. — 1998. — Вип. ІІІ. — С. 35—41.

Downloads


Переглядів анотації: 287

Опубліковано

2013-12-20

Як цитувати

[1]
С. Редько, «Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів», OD, вип. 2, с. 134–143, Груд 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти