РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Nataliia V. Hahina Чернігівський національний технологічний університет
  • Valentyna V. Borysenko Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

геоінформаційна система, геоінформаційна компетенція, старшокласники, компетенція, компетентність

Анотація

У статті узагальнено досвід реалізації особистісно зорієнтованого підходу в дистанційному навчанні вищої школи, проаналізовано сучасні тенденції розвитку дистанційного освітнього процесу, розглянуто особливості впровадження ефективних технологій дистанційної освіти, обґрунтовано умови та шляхи використання особистісно зорієнтованого підходу як основи дистанційного навчання у вищій школі, визначено права і можливості студентів ВНЗ за умови застосування особистісно зорієнтованого підходу в процесі дистанційного навчання. Автори пропонують засоби практичної реалізації ОЗОН у дистанційній освіті, наголошують на вагомій ролі самостійної навчальної діяльності як важливому аспекті дистанційного навчання, виборі найоптимальніших підходів до організації навчального процесу, доводять значущість педагогічної підтримки та консультування для збільшення автономії студентів та посилення ролі самоосвіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Глузман А. В. Университетское педобразование: опыт системного исследования : монография / Александр Владимирович Глузман. – Ин-т педагогики и психологии проф. образования АПН Украины. – К. : Видавничий центр „Просвіта”, 1996. – 312 с.

Малихін О. Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності студентів: історія і сучасність // Олександр Малихін // Українська мова і література в школах України. – 2014. – №11. – С. 24–28.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образования / Абрахам Гарольд Маслоу ; [пер. с анг]. Серия : психопедагогика и методология науки. – Вып. 4. – К. – Донецк : Ин-т психологии АПН Украины, 1994. – 52 с.

Миндибаева Т. Н. Личностно-ориентированный подход как основа дистанционного обучения студентов юридического вуза / Т. Н. Миндибаева // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 1 (20). – С. 186–188.

Панюкова С. В. Теоретические основы разработки и использования средств иформационных и коммуникативных технологий в личностно-ориентированном обучении : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения (создание и исследование средств обучения) ” / С. В. Панюкова . – М., 1998. – 42 с.

Семиченко В. А. Використання психології в навчально-виховному процесі вищої школи / В. А. Семиченко // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 40–41.

Трескина О. В. Личностно-ориентированная педагогическая технология как средство активизации духовно-нравственного потенциала студентов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / О. В. Трескина – Вологда, 2007. – 20 с.

Downloads


Переглядів анотації: 185

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
N. V. Hahina і V. V. Borysenko, «РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ», OD, вип. 3(11), с. 42–51, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ