КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Natalia N. Chernenko ДЗ"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

Ключові слова:

функціональна основа навчання, функціональний підхід, семантичний, когнітивний, комунікативний, прагматичний аспекти синтаксичного функціоналізму

Анотація

Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам ризику, аналізується зміст існуючих підходів щодо понять «ризик», «невизначеність», «непередбачуваність», ступінь, рівень та особливості ризиків у навчальних закладах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Natalia N. Chernenko, ДЗ"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"

в.о. професора кафедри управління освітніми закладами та державної служби

Посилання

Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. – с.27-35

Костюкова Т. П. Концепция оценки рисков в образовательной деятельности вуза [Текст] / Т. П. Костюкова, И. А. Лысенко // Информатика: проблемы, мето¬дология, техноло-гии: Материалы Девятой междуна¬родной научно-методической конференции (12-13 февраля 2009 г.). – Во¬ронеж: Издатель¬ско-полиграфиче¬ский центр ВГУ, 2009. –Т.1. – С. 363-366.

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 200 с.

Удовицька Т.А. Проблеми у функціонуванні системи вищої освіти: аналіз можливих ризиків // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політич-ний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2012. – № 1(81). – С. 134-137

Downloads


Переглядів анотації: 320

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
N. N. Chernenko, «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ», OD, вип. 3(11), с. 280–288, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ