ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ

Автор(и)

  • Inna H. Dudka

Ключові слова:

культура безпечної життєдіяльності, багаторівневий практичний тренінг, нормативні дисципліни з безпеки

Анотація

У статті на основі виділених методологічних підходів, розроблено модель підготовки майбутніх вчителів географії до організації позакласної діяльності учнів, яка є комплексом взаємопов’язаних елементів педагогічного процесу, що забезпечують формування системи якостей, знань та вмінь, необхідних для успішного здійснення позакласної роботи. Охарактеризовано організаційно-методичні умови, що забезпечують підготовку майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів. Створена модель містить сукупність завдань виконання яких сприятиме досягненню необхідного рівня готовності, а саме: характеристика сутності мотиваційного, змістового, процесуального компонентів позакласної роботи вчителя географії; визначення і реалізація змісту, форм і методів підготовки; досягнення високого рівня підготовки майбутніх учителів географії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вишневський О.І. Теоретичні основи педагогіки : [підруч. для студ. ВНЗ] / О. Вишневський, О. Кобрій, М. Чепіль. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 424 с.

ГончаренкоС. У. Методиканавчання і наукових досліджень у вищій школі / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко, – К.: Вища шк., 2003. - 323 с.

Замковий В. П. Поради учителю географії / В. П. Замковий – К. : Радянська школа, 1962. – 179с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик – М.: Просвещение, 1987.– 190 с.

Краевский В.В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 400 с.

Тімець О. В. Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями : автореф. канд. пед. наук : спец. 130004 Теорія і методика професійної освіти / О. В. Тімець. – К, 2001. – 31с.

Тімець О. В. Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями : дис. док. пед. наук : 13.00.04 / Тімець Оксана Володимирівна. – К, 2001. – 488с.

Downloads


Переглядів анотації: 290

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
I. H. Dudka, «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ», OD, вип. 3(11), с. 102–111, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ