ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ІЗ ШКОЛЯРАМИ

Автор(и)

  • Inna H. Dudka

Анотація

Реформування освіти в Україні визначає принципово нову якість навчання і виховання молодого покоління, здатного до самоосвіти, осмисленого визначення подальшого життєвого шляху, самореалізації. Освітній процес у школі не лише забезпечує засвоєння знань учнів на високому рівні, але й сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів, поглибленню та удосконаленню знань, умінь і навичок, здобутих безпосередньо на уроках. Крім того у навчальному курсі відбувається формування основ фізичного, психологічного здоров'я, загартовування в туристсько-краєзнавчій роботі при поєднанні краєзнавчої роботи з туризмом, а також у процесі змагань з орієнтування. У зв’язку з цим особливої уваги набуває підготовка майбутніх учителів географії, здатних уміло поєднуючи різноманітні форми та методи роботи, організувати позакласну діяльність учнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баринова И. И. Внеурочная работа по географии / И. И. Баринова – М. : Просвещение, 1988. – 157 с.

Енциклопедія освіти [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

К. Д. Ушинський і А. С. Макаренко про підготовку вчителя / Н. М. Носовець //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки / - Чернігів : 2010. - Вип. 79. - С. 18-20.

Коменський Я. А. Велика дидактика : [ від. ред. Ш. А. Хасбулатов] – Смоленск : НКМП РСФСР, 1939. – 320 с.

Національна доктрина розвитку освіти:[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Позакласна робота з географії. Сценарії заходів, робота з обдарованими дітьми : [ уклад. В. М. Андрєєва] – Харків : Основа, 2006. – 240 с.

Ушинський К.Д. Зібрання творів: У 11 т. – К., 1950. – Т. 5.

Downloads


Переглядів анотації: 253

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
I. H. Dudka, «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ІЗ ШКОЛЯРАМИ», OD, вип. 3 (7), с. 47–55, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ