СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ СТУДІЙ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

  • Irina B. Savelchuk Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління

Ключові слова:

педагогічний експеримент, організаційно-педагогічні умови, управлінська культура майбутніх економістів

Анотація

У статті розглянуто створення, наповнення та використання соціально-педагогічного середовища навчально-професійних студій вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку соціальних працівників. Охарактеризовано основні принципи діяльності щодо створення й функціонування студентських навчально-професійних студій. Розкрито вплив середовища на формування інноваційного потенціалу студентів через виокремлення процесів саморегуляції, самореалізації, самопрезентації, самоактуалізації, що сприяють його розвитку та активізації. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Irina B. Savelchuk, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи

Посилання

Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. - Ростов н/Д, 2000. – 207 с.

Бригаднова A. Ю. Технология формирования готовности к самопрезентации в процессе практического обучения // Вестник РМАТ. - 2012. - №2-3 (5-6). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-formirovaniya-gotovnosti-k-samoprezentatsii-v-protsesse-prakticheskogo-obucheniya/

Казанцева Е. В. Формирование навыков само- презентации как профессионально необходимых качеств будущих педагогов-психологов // Концепт. – 2013. – Спецвыпуск № 05. – ART 13551. – 0,3 п. л.– URL: http://e-koncept.ru/2013/13551.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

Капустюк О. М. Самопрезентація як засіб створенняпозитивного іміджу особистості: Дис… канд. психол. наук: 19.00.05 соціальна психологія, психологія соціальної роботи / О.М.Капустюк. – К., 2007. – 225 с.

Карасева с. А. Модель процесса формирования готовности студентов к самопрезентационной деятельности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. - 2013. - №3 (123). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/model-protsessa-formirovaniya-gotovnosti-studentov-k-samoprezentatsionnoy-deyatelnosti

Корчакова Н.В. Використання самопрезентації у навчально-виховному процесі // Наук. записки Національного університету “Острозька академія”. - Серія Психологія і педагогіка. - Вип. 3. - Остріг , 2002. - С. 454-462.

Личностный потенциал: структура и диагностика: коллективная монография / Науч. ред. Д.А.Леонтьев. – М.:Смысл, 2011. – 677 с.

Леонтьев Д.А. Самоактуализация как движущая сила личностного развития: историко-критический анализ / Д. А. Леонтьев // Современная психология мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – 345 с.

Пикулёва О. А. Психология самопрезентации личности : монография / О. А. Пикулёва . - М. : ИНФРА-М, серия «Научная мысль». – 2013. – 320 с.

Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. - 443 с.

Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999. - 272 с.

Сперанська-Скарга М.А. Самопрезентація як соціально-педагогічний феномен // Електронне наукове фахове видання: Науковий вісник Донбасу.-№ 2 (14).-2011// http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN14/11smaysf.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 362

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
I. B. Savelchuk, «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ СТУДІЙ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ», OD, вип. 1 (9), с. 204–214, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ