ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Maria O. Zhytynska Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Інститут соціальної роботи та управління

Ключові слова:

трудове виховання, трудове навчання, ручна праця

Анотація

Стаття присвячена проблемі якості життя людей похилого віку. У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «якість життя», сформульовано визначення терміну «якість життя людей похилого віку» та визначено її об’єктивні та суб’єктивні показники

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maria O. Zhytynska, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Інститут соціальної роботи та управління

викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи

аспірант кафедри соціальної педагогіки

Інститут соціальної роботи та управління

НПУ імені М.П.Драгоманова

Посилання

Szalai, A. The quality of life – comparative studies / A. Szalai, F.M. Andrews. – Sage, London, 1980

Ядов, В.А. Потребность / В.А. Ядов // БСЭ. – 1975. – Т. 20. с 439

Н.С. Маликов. К вопросу о содержании понятия «качество жизни» и его измерению// Уровень жизни населения регионов России. -2002. - №2. –С.1-7

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/ За заг.ред. проф. І.Д. Зверєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.

Файзуллин Ф.С. Социология города:монография. – Уфа.: Гилем, 1997. – С.118

Пшеничникова В.А. Социально-економическая безопасность региона как условие качества жизни населения (на примере Республики Татарстан): автореф. дисс.на соискание науч. степени канд. социолог.наук: 22.00.03 / Вероника Александровна Пшеничникова. – Казань, 2010. – 23 с

Приступа Є., Кeуриш Н. Якість життя людини: категорії, компоненти та їх вимірювання // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 54–63.

Матвеева И. Качество жизни – новая цивилизационная парадигма/И.Матвеева, Н.Михайлова// Стандарты и качество. -2000. - №5. – С. 56-61

Downloads


Переглядів анотації: 698

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
M. O. Zhytynska, «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА», OD, вип. 1 (9), с. 116–124, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ