ОРГАНІЗАЦІЯ WIKI-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Liliia O. Varchenko-Trocenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті визначено шляхи використання wiki-технології у навчальному процесі, переваги використання wiki-технології для організації навчального середовища, структуру wiki-орієнтованого навчального середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liliia O. Varchenko-Trocenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

Молодший науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти

Посилання

Биков В.Ю.Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання / В.Ю.Биков // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. –Частина 2. –Х. : ОВС, 2002. –С.182–199.

Биков В.Ю.Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій / В.Ю.Биков // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г. Романовського. –Вип. 3. –Х. : НТУ "ХПІ", 2002. –С. 73–83.

Жук Ю.О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища // Нові технології навчання. 1998. - N 22. - С. 106-112.

Биков В.Ю., Жук Ю. О. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти//Зб. наук. пр.- Вип. 1(5),2003.- С.64-76.

Жук Ю.О. Навчальне середовище як об’єкт інформатизації//Высокие технологии: развитие и кадровое обеспечение/Мат. Х междунар. научно-техн. сем.- Харьков-Алушта: ХГПУ, 2000.-С.176-178.

Варченко-Троценко Л. О. Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Л. О. Варченко-Троценко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Т. 40 - № 2. – 2014. – С. 92-106. – Режим доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.U32ne1Nf3dI.

Downloads


Переглядів анотації: 323

Опубліковано

2014-12-09

Як цитувати

[1]
L. O. Varchenko-Trocenko, «ОРГАНІЗАЦІЯ WIKI-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА», OD, вип. 4 (8), с. 44–55, Груд 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають