Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти

Автор(и)

  • Михайло Войцехівський Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

професійний розвиток, удосконалення системи неперервної освіти вчителів, формування професійної компетентності вчителя

Анотація

У статті підкреслюється, що серед важливих проблем розвитку післядипломної педагогічної освіти особливе місце належить теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов реалізації андрагогічного підходу до підвищення кваліфікації вчителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Михайло Войцехівський, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент

Посилання

Акмеологические проблемы подготовки преподавателей : cб. науч, тр. / Отв. ред.: Н. В. Кузьмина, Е. С. Гуртовой. – Вып. 2. – М. : Шуя: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Шуйский государственный педагогический университет, 1999. – 191 с.

Акмеологія — наука XXI століття: розвиток професіоналізму: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції / Наук. редагув.: В. І. Перевозчиков. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – 496 с.

Буренко В. М. Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих / В. М. Буренко // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. – К.: КНПУ, 2001. – No 17.

Варфоломеева О. В. Акме психотерапевта. Концепция профессионального развития: монография / О. В. Варфоломеева. – М.: Дом МПА - Пресс, 2003. – 228 с.

Гушлевська І. В. Зміна професійних функцій і ролі вчителя: вчитель як носій суспільних змін / І. В. Гушлевська // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць / Ред. кол.: В. В. Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 3.

Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи: монографія. – 2-ге вид. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

Данилова Г. Акмеологічна модель педагога / Г. Данилова // Освіта і управління: науково-практичний журнал. – 2005. – Т. 8. – Ч. 3-4.

Джура О. Д. Умови та ефективність професійного самовизначення особистості / О. Д. Джура // Нова парадигма: альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 34.

Иванов В. Г. Моделирование педагогической деятельности / В. Г. Иванов // Высшее образование в России. – 1998. – No 2.

Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: монографія / Л. М. Карамушка. – К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с.

Коломінський Н. Л. Психологія безперервного підвищення кваліфікації керівників освіти / Н. Л. Коломінський // Актуальные проблемы современной психологии. – Х.: ХГУ, 1993.

Кудрявцева Н. П. Державне управління системою післядипломної освіти: стан та перспективи / Н. П. Кудрявцева // Теорія: мікро, макроекономіки: зб. наук. пр. – К.: Академія муніципального управління, 2003.

Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: наук.-метод. посібник / За заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2005. – 230 с.

Поташник М. М. Управление современной школой (В вопросах и ответах) / М. М. Поташник, А. М. Моисеев. – М.: Новая школа, 1997. – 352 с.

Шевелева С. С. Открытая модель образования (синергетический подход) / С. С. Шевелева. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 48 с.

Downloads


Переглядів анотації: 276

Опубліковано

2013-11-19

Як цитувати

[1]
М. Войцехівський, «Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти», OD, вип. 2, с. 37–49, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти