ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

  • Evgen B. Antipіn Викладач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

українська діаспора, рідномовна освіта, українська мова, навчальні книги

Анотація

У статті, за результатами архівних розвідок автора, висвітлено загальну характеристику ідей трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній теорії та практиці кінця ХІХ – початку ХХ століття.  Виокремлено ключові ідеї розвитку трудового навчання i виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що були характерні для педагогічної теорії і практики в окреслених хронологічних межах, а саме: праця - навчальний предмет, праця - підготовка до подальшого життя. Узагальнено теоретичні ідеї провідних педагогів кінця ХІХ - початку ХХ століття щодо трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

К.Д. Ушинський Избранные произведения / выпуск второй, М. – Л., 1946

К.Ю. Цируль Педагогический ручной труд как средство художественного воспитания /Цируль К. /Доклад К.Ю.Цируль Всероссийскому Сьезду художников в СПб 28-XII-1911г. // Трудовое воспитание, - 1914., №1

С.Русова Дошкільне виховання / Русова Софія // Світло, - 1913., №3

С.Русова Ідейні підвалини школи / Русова Софія // Світло, - 1913 №8

С.Русова П.Лєсгафт і його педагогічні ідеї / Руссова С. // Світло, 1912, книга 9

Т.Г.Лубенец Педагогические беседы / Лубенец Т.Г. / Издание второе, дополненое и переработаное , Издание книжного магазина П.В.Луковникова, С.-Петербург, 1913

ЦДІАК Ф. 442, оп. 661, д. 2, Дело о циркулярах и бумагах относящихся к делу и руководству., 331 арк.

ЦДІАК Ф. 707, оп. 227 д. 64 Дело управленія Кіевскаго учебного округа С правилами о мерах содействия Министерства земледелия и Государственного имущества развітію различних отраслей сельського хозяйства при народніх школах., 57 арк.

ЦДІАК Ф.707, оп.227, спр.80, Дело управленія Кіевскаго учебного округа с циркулярними распоряженіями Министерства Народного Просвещения., 90 арк.

ЦДІАК Ф.707, оп.296, д.37, Дело правления Кіевскаго учебного округа с циркулярними распоряжениями Министерства Народного Просвещения и г.Попечителя Кіевского Учебного Округа., 30 арк.

ЦДІАК Ф.707, оп.296, спр.68 ч.1 Дело управления Кіевскаго учебного округа Об издании Циркуляров по Волинской губернии., 268 арк.

Чепіга Я. Практична трудова педагогіка. - Х.; К.: Книгоспілка, 1924 р. - 120 с.

Чепіга Я.Проект української школи / Чепіга Яків // Світло, - 1913, №3-4

Downloads


Переглядів анотації: 424

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
Antipіn E. B., «ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)», OD, вип. 4 (8), с. 1–9, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ