Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період

Автор(и)

  • Олександра Павлівна Глазова Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

інформаційно-методичне середовище, змістове наповнення інформаційного середовища, обмін педагогічним досвідом, персональний сайт

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність створення інформаційно-методичного професійно орієнтованого середовища педагогів, визначено його роль у модернізації післядипломної педагогічної освіти, розглянуто функції такого середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександра Павлівна Глазова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Законодавчі документи (Закон України «Про освіту» No 1060-XII, із змінами від 19 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/

Закон України «Про вищу освіту» No 2984-III, із змінами від 20 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/; http://www.mon.gov.ua/

Проект Закону України «Про післядипломну освіту» (лютий 2006 р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipk.kiev.ua/document/zakon_pislydiplomna_osvita.doc

Соціологічне дослідження Інституту соціальних технологій на замовлення Спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» «Система освіти в оцінках громадян України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/rn/soc.doc — Назва з екрану.

Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Є. Кравчина. — Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09koeeis.htm — Назва з екрану

Омельяненко Г. А. Особливості педагогічної взаємодії в умовах інформаційно-навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. А. Омельяненко. — Режим доступу:

Гуржій А. М. Вплив інформаційних технологій на формування навчального середовища. Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України / А. М. Гуржій, Ю. О. Жук // 36 статей за матеріалами доповідей IV Української наук.-метод. конф. 12—14 вересня 1995 р. / Під ред. І. І. Мархеля. — Одеса, 1997. — С. 5—6.

Майборода С. Дистанційне навчання як інноваційний процес у галузі вищої освіти / С. Майборода, О. Майборода // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. — К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. — Вип. 50.

Лукін В. Є. Сутність та перспективи розвитку освітнього простору дистанційного навчання / В. Є. Лукін // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. – К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. — Вип. 50.

Концепция информатизации образования // Інформатика и образование. — 1988. — No 6.

Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. — Вінниця, 2005.

Петрович С. Д. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. Д. Петрович // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. — К., 2006. — С. 85—87.

Downloads


Переглядів анотації: 212

Опубліковано

2013-11-19

Як цитувати

[1]
О. П. Глазова, «Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період», OD, вип. 2, с. 26–36, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)