Особливості вивчення розділу «Генетика» у шкільному курсі біології

Автор(и)

  • Олеся Володимирівна Тимчик Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Ольга Володимирівна Полковенко Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

педагогіка, біологія, генетика, форми контролю, задачі

Анотація

Проведені емпіричні дослідження підтверджують гіпотезу про те, що диференційовані практичні завдання, які поступово вводяться при вивченні генетики , є оптимальною формою контролю та обліку знань учнів і засвідчують необхідність індивідуалізації навчання при вивченні генетики.

Одержані результати можна використовувати в організації та проведенні диференційованого контролю знань, спираючись на індивідуальні можливості кожного учня.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олеся Володимирівна Тимчик, Київський університет імені Бориса Грінченка

доцент кафедри анатомії, вікової фізіології та гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат біологічних наук

Ольга Володимирівна Полковенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат біологічних наук

Посилання

Акимова М. К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход / М. К. Акимова, А. В. Козлова. — М.: Знание, 1992. — 80 с.

Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами по материалам Всероссийских и международных олимпиад: пособие для учащихся средних и старших классов. — М.: Мнемозина, 1998. — 415 с.

Крейг Г. Психология развития / Г. Крейг. — СПб.: Питер, 2000. — 292 с.: ил.

Липкина А. И. Самооценка школьника и его память / А. И. Липкина // Вопросы психологии. — 1981. — No 1.

Немов Р. С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Р.С. Немов. — Кн. 2: Психология образования. — М.: Просвещение ВЛАДОС, 1995. — 496 с.

Общая биология: учебник для 10—11 кл. с углубленным изучением биологии / Под ред. А. О. Рувинского. — М.: Просвещение, 1993.

Общая биология: учебник для 10—11 кл. средн. шк. / Под ред.Ю. И. Полянского. — 21-е изд. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с.: ил.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др.; под ред. С. А. Смирнова. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 512 с. 10

Пехов А. П. Биология и общая генетика / А. П. Пехов. — Изд-во РУДН, 1994. — 440 с.

Тихомиров О. К. Психология мышления / О. К. Тихомиров. — Изд-во Московск. ун-та, 1984. — 271 с.

Урванцева Г. А. О формах тестовых заданий / Г. А. Урванцева // Биология в школе. — 1995. — No 4.

Downloads


Переглядів анотації: 238

Опубліковано

2013-11-01

Як цитувати

[1]
О. В. Тимчик і О. В. Полковенко, «Особливості вивчення розділу ‘Генетика’ у шкільному курсі біології», OD, вип. 2, с. 1–12, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)