ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

Автор(и)

  • Andrii K. Grabovyy Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ключові слова:

цінності, моральні цінності, змістова структура моральних цінностей, критерії та показники моральних цінностей

Анотація

У дослідженні розглядаються теоретико-методичні засади формування екологічної культури учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Теоретичний аналіз літератури з проблем дослідження показав, що проблема формування екологічної культури учнів під час вивчення хімії в школі є актуальною, але недостатньо вивченою. В узагальненому значенні поняття "екологічна культура" протактовано як здатність людей послуговуватися своїми екологічними знаннями й уміннями в практичній діяльності. Складниками екологічної культури є знання, ціннісні орієнтири, досвід діяльності. Екологічна культура учнів формується в процесі вивчення шкільного курсу хімії: екологічна складова змісту оновленого курсу хімії, екологізований хімічний експеримент, екологізовані завдання, задачі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Васюкова Г. Т. Екологія : підруч. // Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.

Віртуальна хімічна лабораторія для 8-11 класів [електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб / Л. П. Величко, Г. А. Лашевська, Н. В. Титаренко. – К.: Інститут педагогіки АПН України, Квазар-Мікро, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор., 12 см. – Назва з екрану.

Вороненко Т. Наука екологія та екологізація шкільної хімічної освіти / Тетяна Вороненко // Біологія і хімія в сучас. шк. – 2012. – №2. – С.34-37.

Глазачев С. Н. Экологическая культура учителя: исследование и разработка экогуманитарной парадигмы / С. Н. Глазачев. – М. : "Современный писатель", 1998. – 432 с.

Грабовий А. Демонстрування хімічних дослідів за допомогою графопроектора / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в шк. – 2005. – №6. – С.13-16.

Грабовий А. Про самозабезпечення шкільного хімічного експерименту / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в шк. – 2006. – №3. – С.17-21.

Грабовий А. Екологічний аспект шкільного хімічного експерименту / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в шк. – 2007. – №2. – С.12-21.

Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 352 с.

Ерыгин Д. П. Задачи с экологическим содержанием в курсе органической химии / Д. П. Ерыгин, Н. А. Фоминых // Химия в шк. – 1992. – №5. – С.47-49.

Крисаченко В. С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 352 с.

Мамедов Н. М. Культура, экология, образование / Н. М. Мамедов. – М. : РЭФИА, 1996. – 510 с.

Межжерін С. В. Біологія : підуч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – К. : Освіта, 2011. – 336 с.

Назаренко В. М. Экологизированный курс химии / В. М. Назаренко // Химия в шк. – 1996. – №1. – С.29-36.

Назаренко В. М. Школьный химический эксперимент в экологическом образовании / В. М. Назаренко, Н. В. Лучинина // Химия в шк. – 1993. – №6. – С.47-53.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів : Хімія 7-11 класи / [Л. П. Величко, О. Г. Ярошенко]. – К. : ВТФ «Перун», 2006. – 32 с.

Советский энциклопедический словарь / гл.ред. А.М.Прохоров. – 4-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1986. – 1600 с.

Чертков И. Н. Химический эксперимент с малым количеством реактивов : Кн. для учителя / И. Н. Чертков, П. Н. Жуков. – М. : Просвещение, 1989. – 191 с.

Downloads


Переглядів анотації: 495

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
A. K. Grabovyy, «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ», OD, вип. 1 (9), с. 49–60, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ