Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів

Автор(и)

  • Світлана Сафарян Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

творчість, здібність, теорії формування знань, умінь та навичок, творчий характер пізнавальної діяльності, етапи розвитку творчих здібностей

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування творчої особистості школяра та навчання творчості. Увага акцентована на психолого-педагогічних особливостях процесу формування та розвитку творчих здібностей як складного системного утворення. Стаття знайомить з певними науково-теоретичними джерелами, у яких досліджується проблема формування творчих здібностей школярів, та містить певні методичні поради щодо організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування творчої особистості дитини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Сафарян, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики мов і літератури

Посилання

Абрамова Г. Возрастная психология / Г. Абрамова. — М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 624 с.

Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 200 с.

Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2001. — 416 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. — М.: Педагогика, 1991. — 480 с.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психолог. проблемы построения учебных предметов) / В. В. Давыдов. — М.: Педагогика, 1972. — 424 с.

Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. И. Калмыкова. — М.: Педагогика, 1981. — 200 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк [Під ред. Л. М. Проколієнко; упоряд.: В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, О. Т. Губка, О. В. Проскура]. — К.: Рад. школа, 1989. — 608 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. — Рига: НПУ Эксперимент, 1998. — 180 с.

Москаленко Н. В. Управління процесом формування якостей знань учнів гуманітарної гімназії: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. В. Москаленко. — К., 1995. — 213 с.

Пиаже Ж. Изб. психол. тр. / Ж. Пиаже [Пер. с англ. и фр. / вступ. статья В. А. Лекторского, В. Н. Садовского, Е. Г. Юдина]. — М.: Международная педагогическая академия, 1994. — 680 с.

Эльконин Д. Б. Избр. психол. тр. / Д. Б. Эльконин [Под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко]. — М.: Педагогика, 1989. — 560 с.: ил.

Рубинштейн С. Л. Проблемы способностей и вопросы психологической теории / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. — 1960. — № 3. — С. 3—15.

Downloads


Переглядів анотації: 673

Опубліковано

2013-11-19

Як цитувати

[1]
С. Сафарян, «Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів», OD, вип. 2, с. 13–25, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)