ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Анотація

У статті представлено методологічні основи та методичні засоби розвитку громадянської активності студентів. Визначено психологічні умови, принципи та форми організації тренінгової роботи, спрямованої на розвиток громадянської активності студентів. Розкрито зміст і структуру програми тренінгу щодо розвитку громадянської активності студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баранков О. Г. Воспитание гражданской активности учащихся в разновозрастных группах по месту жительства : Дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Г. Баранков. – К. : Киевский государственный педагогический институт імені М. П. Драгоманова, 1992. – 232 с.

Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: навч. посібник / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч. – К. : Наук. світ., 2010. – 230 с.

Вачков І. В. Основи технології групового тренінгу. Психотехніки: навч. посібник / І. В. Вачков. – М. : Ось-89, 2003. – 223с.

Винославська О. В. Психологія : навч. посібник / О. В. Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, В. Л. Зливков [та ін.]; за наук. ред. О. В. Винославської. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

Карамушка Л. М. Технології роботи організаційних психологів / Л. М. Карамушка. – К. : ІНКОС, 2005. – 366 с.

Ми – громадяни України: навч. посіб. з громад. освіти для 9 (10) кл. серед. загальноосв. навч. закладів / О. Пометун, О. Дем’янчук, І. Ігнатова [та ін.]; за ред. О. Пометун. – [Вид. 3-тє, доповн.]. – Львів : НВФ «Українські технології», 2003. – 256 с.

Москальов М. В. Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : Дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / М. В. Москальов. – К. : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти», 2009. — 280 с.

Панок В. Г. До побудови теоретичних засад української практичної психології / В. Г. Панок // Проблеми розвиваючого навчання: Матер. І та II Міжнар. Конф. / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 1997. – С. 344 – 351.

Рогоза А. П. Формування громадсько-соціальної активності студентів педеагогічних училищ (коледжів) : Дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / А. П. Рогоза. – К. : Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 1996. – 171с.

Савенко Н. І. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу : практ. зорієнт. посібник / Н. І. Савенко, Г. Г. Ковганіч, В. І. Кириченко, І. Г. Єрмаков. – Х. : Вид-во «Точка», 2009. – 256 с.

Семенюк Л. М. Психология гражданской активности (особенности и условия развития) / Л. М. Семенюк. – М. : Воронеж, 2006. – 196 с.

Downloads


Переглядів анотації: 192

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ», OD, вип. 4 (8), с. 208–218, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ