ОСОБИСТІСТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ (60-80-ТІ РР. ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Leninа V. Zadorozhna-Knyagnitska Маріупольський державний університет

Ключові слова:

мистецька та педагогічна освіта, етапи, художньо-проектна діяльність, художник-конструктор, професійна підготовка фахівців, ВНДІТЕ, Худпром

Анотація

У статті розглядаються погляди вітчизняних науковців на особистість керівника закладу освіти, сутність та складові управлінської майстерності в період «розвиненого соціалізму» (60-80-ті рр. ХХ ст.); здійснено аналіз нормативних документів, у яких висвітлюються вимоги до директора школи та змісту його керівної діяльності; розкрито сутність «ленінського стилю управління» як основи управлінської майстерності керівника навчального закладу; викладено результати аналізу педагогічних праць вітчизняних науковців з питань управління навчальними закладами та особистості директора школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Leninа V. Zadorozhna-Knyagnitska, Маріупольський державний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогікм

Посилання

Временное положение о средней общеобразовательной школе СССР // Бюллетень Государственного образования СССР. – 1989. – №9. – с.41.

Захаров М.Г. Организация труда директора школы / М.Г.Захаров. – М.: Просвещение, 1971. – 102 с.

Красников А.С. Оценка качества труда руководителя сферы образования: Учебное пособие / А.С.Красников. – СПб.; Вологда, 2006. – 176 с.

Материалы XXY съезда КПСС. – М., 1976. – 154 с.

Народное образование в СССР // Сборник нормативных актов. – М.: Юридическая литература,1987. – 217 с.

Паначин Ф.Г. Управление просвещением в СССР: Учебное пособие / Ф.Г.Паначин. – М.: Просвещение, 1977. – 208 с.

Приказ Минпроса СССР от 20.02.78 №24 «Об утверждении квалификационных характеристик должностей руководящих и педагогических работников учреждений просвещения» [Электронный ресурс] // Актуальные документы в свободном доступе. Режим доступа: http://zakonbase.ru/content/part/428162.

Руководство учебно-воспитательной работой в восьмилетней школе / Под ред. М.И.Кондакова и Н.И.Соцердотова. – М.: АПН РСФСР, 1961. – 93 с.

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. – Т. 4. – К. : Радянська школа, 1977. – 638 с.

Устав средней общеобразовательной школы [Электронный ресурс] // Библиотека нормативных и правовых актов СССР. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7387.htm

Хозе С.Е. Директор школы / С.Е.Хозе. – М.: Просвещение, 1979. – 114 с.

Шакуров Р.Х. Директор школы и микроклимат педагогического коллектива / Р.Х.Шакуров. – М.: Знание, 1979. – 214 c.

Downloads


Переглядів анотації: 267

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
L. V. Zadorozhna-Knyagnitska, «ОСОБИСТІСТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ (60-80-ТІ РР. ХХ СТ.)», OD, вип. 4 (8), с. 144–155, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ