СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Halina V. Briukhanova Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

М.І. Пирогов, педагогічні погляди, гуманістичні цінності, гуманістичний ідеалізм, загальнолюдська освіта, гуманістичний ідеал

Анотація

У статті розглядаються питання професійної підготовки фахівців з дизайну друкованої продукції у першій половині ХХ ст. в Україні; проблеми наступності, переймання досвіду професійної дизайнерської, художньої та поліграфічної освіти; особливості підготовки спеціалістів з дизайну друкованої продукції у вищих навчальних закладах художньої освіти.

Поліграфічний дизайн - величезна галузь знань, елементи якої ми можемо знайти в будь-якій сфері людської діяльності. Дизайн у будь-якому суспільстві тісно пов’язаний із етнокультурою – звичаями, традиціями, тому культурна складова є необхідною у програмі освіти.

Сучасний дизайн, що був створений на основі досвіду засновників, тепер має деякі суперечності між вимогами до організації освітнього процесу та змісту освітніх професійних програм з дизайну. Крім того, недостатньо наявного навчально-методичного забезпечення, необхідно розширювати зміст дизайн-освіти, а також часто бракує виділених у навчальному плані годин на засвоєння матеріалу освітніх і професійних програм.

Стаття покликана досліджувати історичні періоди підготовки майбутніх проектних фахівців друкарської продукції в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Halina V. Briukhanova, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв

Посилання

Вергунов С. В. Дизайн Украины: аспекты становления и развития [Електронний ресурс] / С. В. Вергунов // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура . - 2009. - № 2. - С. 18-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2009_2_4.pdf

Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія / В. Я. Даниленко. – Х. : ХДАДМ; Колорит, 2005. – 244 с.

Никуленко С.И. Становление высшей художественной школы в Украине (1917-1934): Дисс. ... канд. искусствоведения. - Х., 1997. - 189 с.

Соколюк Л. Д. Біля витоків українського дизайну [Текст] / Л. Д. Соколюк: 12, 2006. - (Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец) // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец.-С.116-124.- URL: /articles/2006/

Татіївський П.М. Український дизайн: сьогодення і перспективи розвитку // Вісник Львівської академії мистецтв. - Львів, 1999. - С. 182-190.

Фурса О. Розвиток дизайн-освіти в Україні і зарубіжжі: історико-порівняльний аспект/ Фурса О.: 2, 2011 - (Порівняльна професійна педагогіка)

Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН (Комплексная архитектурно-художественная школа. 1920-1930 гг.) - М.: Знание, 1990. - 64 с.

Downloads


Переглядів анотації: 299

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
H. V. Briukhanova, «СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ», OD, вип. 3 (7), с. 1–8, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ