СТРУКТУРА ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Vira S. Korniat Львівський національний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

веб-квест, професійно спрямована англомовна компетентність в говорінні, майбутні правознавці, навчальні Інтернет-ресурси

Анотація

В статті розглядається проблема професійної підготовки соціального підготовки до виконання ними функціональних обов’язків, зокрема формування необхідних професійних умінь. Описано основні функції та напрями діяльності соціального педагога, розкрито окремі погляди науковців до змісту та сутності діагностичних умінь педагогів. На основі аналізу наукових досліджень пропонується авторська структура діагностичних умінь соціального педагога, розкрито її зміст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vira S. Korniat, Львівський національний університет імені Івана Франка

викладач Педагогічного коледжу

Посилання

Балашова С.П. Формування дослідницьких умінь у студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення природознавчих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С.П. Балашова. – Київ, 2000. – 20 с.

Безпалько О. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / О.В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф. Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328с.

Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вичтеля початкових класів: теорія і практика: Монографія / С.М. Мартиненко. – К.: КМПУ імені Б.Д Грінченка, 2008, − 434с.

Парфенович І. Соціальна діагностика (лекції) [Електронний ресурс] / І. Парфенович. Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/category/35/208/114/

Соціальна педагогіка / За ред. Проф.. А.Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури. – 468 с.

Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – М.: Просвещение, 1977. – 362с.

Фалько М.І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / М.І. Фалько. – Київ, 2005. – 20 с.

Downloads


Переглядів анотації: 289

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
V. S. Korniat, «СТРУКТУРА ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА», OD, вип. 3 (7), с. 125–134, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ