ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ

Автор(и)

  • Iana O. Diachkova Київський національний лінгвістичний університет

Ключові слова:

електронні конференції, Open Conference Systems, вільнопоширюване програмне забезпечення, інформаційні технології, КУБГ

Анотація

У статті представлено практичну розробку веб-квесту для студентів, майбутніх правознавців, за темою «Шахрайство» і розкрито методичний потенціал цього засобу навчання для формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні. Надано визначення веб-квесту як засобу формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх фахівців. Визначено результат роботи над веб-квестом, зазначено роль викладача та розкрито результати його діяльності над організацією роботи студентів. Практично показано реалізацію кожного структурного компоненту веб-квесту та зазначено його цілі в контексті реалізації провідної мети навчання говоріння майбутніх правознавців. Розкрито цінність застосування веб-квесту як засобу відповідного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багузина Е. И. Веб-квест технология как дидактическое средство формирования иноязычной коммуникативной компетентности (на примере студентов неязыкового вуза) : автореф. дис. … к. пед. н. : специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования / Елена Ильинична Багузина. – Москва, 2012. – 238 с.

Сысоев П. В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий : учебно-методическое пособие для учителей, аспирантов и студентов / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. – Ростов н/Д : Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 182 с. – (Настольная книга преподавателя иностранных языков).

Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. 1997. – Access mode : http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html

Dodge B. WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks. 1999. – Access mode : http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

Lamb A. Locate and Evaluate WebQuests. 2000-2004 / EduScapes. Teacher Tap. Internet resourses. Webquests. – Access mode : http://eduscapes.com/tap/topic4.htm

March T. Working the Web for Education. Theory and Practice on Integrating the Web for Learning. 1997 – 2001. – Access mode : http://www.ozline.com/learning/theory.html

Downloads


Переглядів анотації: 258

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
I. O. Diachkova, «ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ», OD, вип. 3 (7), с. 56–67, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ