МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Автор(и)

  • Liliya V. Kononenko Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Ключові слова:

мережа Інтернет, Web-ресурс, віртуальна стіна Padlet, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження проблеми формування ораторської майстерності в майбутніх магістрів із соціальної педагогіки; визначено специфіку ораторської майстерності у професійно-педагогічній діяльності магістра даної спеціальності; визначено й схарактеризовано педагогічні засади розв’язання означеної проблеми; обґрунтовано доцільність застосування авторської моделі формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної педагогіки; розкрито зміст компонентів запропонованої моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liliya V. Kononenko, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки

Посилання

Введенская Л. А. Риторика и культура речи. – 3-е изд., доп. и перераб. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов-н-Д. : Феникс, 2004. – 544 с.

Литовченко Л. В. Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної педагогіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка / Л. В. Литовченко. – Київ, 2010. – 262 с.

Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. Н. Тарасевич [и др.]; под ред. И. А. Зязюна. – М. : Просвещение, 1989. – 302 с.

Downloads


Переглядів анотації: 260

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
L. V. Kononenko, «МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ», OD, вип. 3 (7), с. 113–124, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ