ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ М.І. ПИРОГОВА

Автор(и)

  • Yuriy M. Lavrenchuk Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки

Ключові слова:

Конфуцій, Лунь Юй («Бесіди та судження»), конфуціанство, політика, релігія, правитель, моральне виховання, вчення, Великий Вчитель, благородний муж

Анотація

У статті характеризуються педагогічні погляди М.І. Пирогова у світлі гуманістичної педагогіки та педагогічної антропології. Здійснено аналіз вимог педагога щодо організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Розкрито зміст і виявлено специфічні риси гуманістичної спрямованості поглядів педагога-гуманіста. Досліджено та проаналізовано гуманістичний ідеал вченого. Встановлено актуальність гуманістичного ідеалу Миколи Івановича Пирогова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuriy M. Lavrenchuk, Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки

здобувач Південнослов'янського інституту Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Посилання

Абдрафикова А. Р. Гуманистическая парадигма современного педагогического образования / А. Р. Абдрафикова // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. – 2012. – № 2. – С. 13–17.

Доля О. В. Философия Н. И. Пирогова : автореф. дис. [в виде кн. на соиск. ученой степени канд. филос. наук] : 09.00.03 / Доля Ольга Валентиновна ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. Маслин М. А.]. – М. : [б. и.], 2009. – 26 с. – Дис. представлена в виде кн. –

Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / [сост. и авт. коммент. : А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенок ; отв. ред. А. Н. Алексюк] ; АПН СССР). – М. : Педагогика, 1985. – 493, [3] с. – Библиогр. : с. 489–491. – (Серія «Педагогическая библиотека»).

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / Н. И. Пирогов, [Сост. А. Д. Тюриков]. – Иваново, 2008. – 427 с.

Посмертныя записки Николая Ивановича Пирогова : [продолжение] // Русская Старина. – 1885. – Т. 45, январь. – С. 1–54 ; Т. 45, февраль. – С. 260–310 ; Т. 45, мартъ. – С. 481–526 ; Т. 46, апрель. – С. 1–52 ; Т. 46, май. – С. 229–264; Т. 46, іюнь. – С. 455–480.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения Н. И. Пирогова // Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / К. Д. Ушинский. – М. : Педагогика, 1974. – Т. 1 : Теоретические проблемы педагогики. – С. 160–215. – (Педагогическая библиотека / АПН СССР).

Филосемит Николай Пирогов [Электронний ресурс] // Глобальный еврейский on-line центр :[сайт]/Стиль жизни. – Режим доступа : http://www.jewish.ru/style/press/2009/08/news994277525.php. – Назва з екрану.

Downloads


Переглядів анотації: 273

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
Y. M. Lavrenchuk, «ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ М.І. ПИРОГОВА», OD, вип. 3 (7), с. 146–153, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ