ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА»

Автор(и)

  • Ynna H. Dudka викладач кафедри географії, екології та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Ключові слова:

прогнозування, форсайт, метод Дельфі, інтеграція знань, розвиток системи освіти, метод «диких карт і слабких сигналів».

Анотація

Проблема формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії, виступає одним із важливих завдань навчально-виховного процесу вищої школи, що в умовах сучасних соціально-економічних перетворень набуває особливого значення. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців зі спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Географія» передбачає вивчення курсу «Основи ландшафтознавства», метою якого є формування знань, умінь та навичок, необхідних вчителю географії для організації навчальної діяльності учнів; ознайомлення з теоретичними основами синтетичного, комплексного розділу фізичної географії – ландшафтознавства; розвиток системного географічного мислення, комплексного бачення та розуміння природи земної поверхні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державна програма «Вчитель» [Електронній ресурс] // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3243/

Енциклопедія освіти [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Закон України про вищу освіту [Електронній ресурс] // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

Закон України про освіту [Електронній ресурс] // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. . - 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Л. Миргородська. - К., 2008. - 15 с.

Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. . - 13.00.02 «Теорія і методика трудового навчання» / О. В. Рогозіна. - К., 2007. - 19 с.

Успенский В. В. Школьные исследовательские задачи / В. В.Успенский //Советская педагогика. – 1968. – №7. – С. 31-39.

Downloads


Переглядів анотації: 292

Опубліковано

2014-06-03

Як цитувати

[1]
Y. H. Dudka, «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ‘ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА’», OD, вип. 2 (6), с. 41–50, Чер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ