Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців

Автор(и)

  • Світлана Калашнікова Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

лідерство, тенденції розвитку, організаційне навчання, компетентінсний підхід, людиноцентризм, ціннісна орієнтація освіти

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій розвитку суспільства та їх взаємозв’язку з розвитком освіти та, зокрема, професійної підготовки керівників у світлі актуалізації лідерства як нової парадигми управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Калашнікова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат наук з державного управління, проректор з інноваційного розвитку

Посилання

Бизнес-образование : специфика, программы, технологии, организация / под общ. ред. С. Р. Филоновича. – М. : ГУВШЭ, 2004. – 690 с.

Бояцис Р. Резонансное лидерство : Самосовершенствование и построение плодотворных взаимоотношений с людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии / Бояцис Р. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 300 с.

Дафт Р. Л. Уроки лидерства / Р. Л. Дафт; при участии П.Лейн; пер. с англ. А. В. Козлова; под ред. И. В. Андреевой. − М. : Эксмо, 2008. – 480 с.

Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління / Дзвінчук Д. – К.: Нічлава, 2006. – 378 с.

Драйден Г. Революція в навчанні / Драйден Г., Вос Дж. – Львів : Літопис, 2005. – 542 с.

Йенсен Р. Общество мечты. Как грядущий сдвиг от информации к воображению преобразует ваш бизнес / Йенсен Р. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт- Петербурге, 2002. – 271 с.

Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. / під заг. ред. О. В. Оверчук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Кремень В.Г. Філософія управління / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 524 с.

Лукашенко М. А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления / Лукашенко М. А. – М. : Маркет ДС, 2003. – 358 с.

Нейматов Я. М. Образование в XXI веке: тенденции и прогнозы / Нейматов Я. М. – М. : Алгоритим, 2002. – 480 с.

Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку: монографія / Огнев’юк В. О. – К. : Знання України, 2003. – 448 с.

Открытое образование – стратегия ХХІ века для России / под общ. ред. Филиппова В.М. и Тихомирова В. П.]. – М. : МЭСИ, 2000 – 356 с.

Оуэн Х. Призвание – лидер: Полное руководство по эффективному лидерству / Оуэн Х., Ходжсон В., Газзард Н. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.

Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. – М. : Олимп - Бизнес, 2003. – 408 с.

Спенсер Л. Компетенции на работе / Спенсер Л., Спенсер С. – Пер. с англ. – М. : HIPPО, 2005. – 384 с.

Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций / [Сенге П., Клейнер А., Робертс Ш., та ін.]. – М. : Олимп - Бизнес, 2003. – 624 с.

Филонович С. Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы / Филонович С. Р. / / Российский журнал менеджмента. – 2003. - No 2. – С. 3-24.

Шейнов В. П. Психология лидерства, влияния, власти / Шейнов В. П. – М.: Харвест, 2008. – 656 с.

Downloads


Переглядів анотації: 971

Опубліковано

2013-11-05

Як цитувати

[1]
С. Калашнікова, «Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців», OD, вип. 1, с. 75–89, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають