Ідея освіти

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Огнев’юк Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

ідея, освіта, мова, сутність людини, призначення освіти, цивілізація

Анотація

Стаття присвячена аналізу становлення ідеї освіти у світлі цивілізаційного розвитку та у взаємозв’язку із розкриттям сутності людини як духовно-суспільної істоти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Олександрович Огнев’юк, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Арістотель. Політика / Арістотель ; пер. з давньогр. та передм. О.Кислюка. – К. : Основи, 2000. – Т. 1. – 239 с.

Аристотель. Сочинения : в ч-х т. / Аристотель ; ред. В. Ф. Асмус. М. – М. : Мысль, 1976. – Т. 1.

Беседы и суждения Конфуция. – СПб. : Кристалл, 1999. – 1120с. : ил. – (Библиотека мировой литературы)

Біблія. Святе письмо Старого та Нового Завіту : повний переклад, здійснений за оригінальним єврейськими, арамійськими та грецькими тексами. – Львів : Вид-во Отців Василіан "Місіонер", 2007.

Ґадамер Г. – Г. Істина і метод / Гамадер Г. – Г. ; пер. з нім. – К. : Юніверс, 2000. – Т. ІІ. Герменевтика. Доповнення і покажчики. – 478 с. ; С. 133–196.

Деборин А. М. Происхождение научных понятий / А. М. Деборин / / Вопросы языкознания. – 1957. – No 1. – С. 24–32.

Долженко О. В. Очерки по философии образования / О. В. Довженко. – М. : Промо-Медиа, 1995. – 240 с.

Європейський словник філософій : Лексикон неперекладностей. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – Т. 1. – 576 с.

Лустхауз Дэн. Лао-цзы. Великие мыслители Востока. – С. 17–25

Платон. Держава / Платон ; пер. з давньогр. Д. Коваль. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

Платон. Діалоги / Платон ; пер. з давньогр. – К. : Основи, 1999. – 395 с.

Плахов В. Д. Социальные нормы : (Философские основания общей теории) / Плахов В. Д. – М., 1985. – 342 с.

Downloads


Переглядів анотації: 371

Опубліковано

2013-11-01

Як цитувати

[1]
В. О. Огнев’юк, «Ідея освіти», OD, вип. 1, с. 1–19, Лис 2013.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають