Освітологічний дискурс

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (Постанова Президії вищої атестаційної комісії України № 2-05/5 від 1 липня 2010 року; Додаток № 8 до наказу МОН від 21.12.2015 р. № 1328).

ISSN 2312-5829 (Online)

Галузь: Педагогічні науки
Мова рукопису: українська, російська, англійська
Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка
Періодичність публікацій: 4 випуски на рік
Рік заснування: 2010

Інформація про індексування видання

Склад редакційної колегії


Анонси

 

Прийом рукописів до випуску № 3 (15) 2016 року

 

Науково-дослідна лабораторія освітології та науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти КУБГ запрошують науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання наукових статей в електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс» випуск № 3 (15) (2016).

Подання для співробітників і студентів нашого Університету БЕЗКОШТОВНЕ!

Прийому рукописів до наступного номеру триває.

 
Опубліковано: 2016-06-13 Детальніше...
 
Більше анонсів...