ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Marharyta O. Malakhova

Анотація


У статті висвітлено принципові положення щодо організації роботи студентського народно-інструментального ансамблю у вищому навчальному закладі; розкрито зміст, мету та основні завдання діяльності означеного типу колективної взаємодії у професійній підготовці майбутніх учителів музики; обґрунтовано необхідність дотримання у навчально-виховному процесі принципів загальної та музичної педагогіки; представлено структурні компоненти курсу та нормативні вимоги щодо набутих студентами знань і вмінь у процесі вивчення дисципліни «Ансамблевий клас»; наголошено, що дотримання керівником означених принципів організації ансамблю безумовно позитивно впливатиме на якісний показник набутих фахових компетенцій студентів.


Ключові слова


студентський народно-інструментальний ансамбль; принципи організації; змістові компоненти курсу; дисципліна «Ансамблевий клас»

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансамблевий клас. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / Укл. М.О. Малахова – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 21 с.

Ансамблевий клас. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 «Музичне мистецтво» / Укл. М.О. Малахова – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 15 с.

Коджаспирова Г. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с.

Олексюк О. Музична педагогіка: навч. посіб. / О. М. Олексюк. – КНУКіМ, 2006. – 188 с.

Пляченко Т. Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями: [монографія] / Т. М. Пляченко. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2010. – 428 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.