Кількісне визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі навчання географії

Ольга Леонідівна Чудіна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення повноти засвоєння наукових понять у процесі їх оволодіння студентами-географами. Автором уточнені основні коефіцієнти повноти засвоєння окремих логічних складових понять та на основі комплексної оцінки останніх розроблені рівні сформованості географічних понять за вимогами Болонського процесу.

Ключові слова


географічне наукове поняття; засвоєння поняття; повнота засвоєння поняття; коефіцієнт засвоєння змісту, об’єму, взаємозв’язків поняття; рівень сформованості поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Атанов Г. О. Знання як засіб навчання / Атанов Г. О. – К. : Кондор, 2008. – 236 с.

Волкова Н. П. Педагогіка / Волкова Н. П. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника : Избранные психологические труды / Менчинская Н. А. – М. : Педагогика, 1989. – 224 с.

Количественные методы в дидактике [Подласый И. П., Распопов И. В., Рейнгард И. А., Рюмшин Г. М.] – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 76 с.

Усова А. В. Условия успешного формирования у учащихся научных понятий / А. В. Усова // Наука и школа. – М. : МПГУ, 2006. – № 4. – C. 57-59. – Режим доступу до журн.: http://nauka-i-shkola.ru/2006-4.html

Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / Усова А. В. – М. : Педагогика, 1986. – 176 с.

Фіцула М. М. Педагогіка / Фіцула М. М. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 232 с.

Чуйко Г. П. Болонський процес – українською / Г. П. Чуйко, Н. Г. Чуйко. – Херсон : вид-во ХНТУ, 2004. – 23 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.