РЕЛІГІЙНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЯВИ МОДЕРНИХ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ

Vira Dodonova

Анотація


Стаття присвячена аналізу загальної закономірності історичного розвитку західного суспільства, яка полягає в поступовому наростанні тенденції раціоналізації. Наслідком цієї тенденції є диференціація ціннісних сфер і поява новоєвропейських соціальних інститутів: ринка, права, бюрократії. Модерні трансформації стають можливими завдяки релігійній раціоналізації та секуляризації. З’ясовується значення релігійної раціоналізації для появи модерних освітніх інституцій, зокрема, світської школи та університетів.


Ключові слова


модерн; Просвітництво; раціональність; «релігійна раціоналізація»; «релігії спасіння»; Реформація; секуляризація; університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Бусова Н. А. Модернизация, рациональность и право / Н. А. Бусова. – Харьков : Прометей-Пресс, 2004. – 352 с.

Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер; пер. с нем. и общ. ред. Ю. Н. Давыдова, пред. П. П. Гайденко // Избранные произведения. – Москва : Прогресс,1990. – 868 с.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – Київ : Основи, 1994. – 261 с.

Вододіли секуляризації / Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 240 с.

Гегель Г. В. Ф. Философия истории / Г. В. Ф. Гегель // Соч. : [в 14 т]. – Т. 8. – Москва; Ленінград : Соцэкгиз, 1935. – 468 с.

Грей Д. Поминки по просвещению / Д. Грей. – Москва : Праксис, 2003. – 368 с.

Додонова В. І. Роль та значення феномену релігійної раціоналізації у формуванні соціальної раціональності / В. І. Додонова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 4. – С. 80–85.

Зінякова В. В. Мовно-смисловий універсум релігійної традиції та його зв’язок з неперекладністю сакральних текстів : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 – релігієзнавство / В. В. Зінякова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 18 с.

Кассирер Э. Философия Просвещения / Э. Кассирер; пер. с нем. В. Л. Махлина. – Москва : РОССПЭН, 2004. – 400 с.

Халіков Р. Х. Форми і наслідки раціоналізації релігійних традицій : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 – релігієзнавство / Р. Х. Халиков // Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 18 с.

Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles / R. Inglehart. – Princeton University Press, 2015. – 496 p. doi: 10.1515/9781400869589
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.9618

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.