«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» ПАУЛЯ НАТОРПА: НОВЕ ПРОЧИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Olga V. Bezpalko

Анотація


У статті розглянути окремі положення праці Пауля Наторпа «Соціальна педагогіка», зокрема представлена характеристика індивідуальних чеснот індивідуума (істина, моральна дієздатність, міра) та чеснот спільноти (правдивість, участь всіх в суспільному житті на основі рівності, справедливість). Окреслена рольсім’ї, школи, громади, релігіїу формуванні цих чеснот. Визначено сутність соціального виховання автором як формування чеснот людини в різних соціальних організаціях виховання та його сучасне розуміння,яке ґрунтується на філософських та педагогічних засадах вченого. Зроблені акценти щодо реалізації ідей Пауля Наторпа в сучасних соціокультурних умовах європейських країн та України.

Ключові слова


індивідуум; спільнота; чесноти; соціальне виховання; соціальні організації виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Малько А. Пауль Наторп – засновник соціальної педагогіки / А. Малько // Рідна школа : Щомісячний наук.- пед. журнал. – 2003. – № 9. – С. 73-75.

Наторп П. Социальная педагогика. Теория воспитания воли на основе общности / П. Наторп; пер. А. А. Громбаха. –Спб, 1911. – 360 с.

Ромм Т.А. История социальной педагогики : учеб. пособие / Т.А. Ромм. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 340 с.

Титаренко О.І. Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / О.І. Титаренко. – Полтава, 2008. – 25 с.

Якса Н.В. Історія соціальної педагогіки: Методичний посібник. – Житомир: Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 156 с.

Edgar, S. (2008). Paul Natorp and the emergence of anti-psychologism in the nineteenth century. Studies in history and philosophy of science. Vol.39. Iss.1. pp. 54-65. DOI: 10.1016/j.shpsa.2007.11.004
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.1322

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.