НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ: НОРВЕЗЬКИЙ ДОСВІД

Svitlana R. Babushko, Liudmyla S. Solovei

Анотація


У запропонованій статті проаналізовано досвід Норвегії з питань навчання дорослих мігрантів. Здійснено огляд науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми; простежено еволюційні зміни у сутності навчання дорослих мігрантів у Європі та в Норвегії, зокрема. Проаналізовано деякі законодавчі документи, які забезпечують ефективність функціонування освітньої моделі інтеграції мігрантів; визначено особливості їх навчання; виокремлено унікальні прогресивні ідеї  освітньої політики Норвегії відносно мігрантів, які варто критично вивчати та творчо втілювати іншими країнами у практику. 


Ключові слова


дорослі мігранти; інтеграція; Європа; навчання; Норвегія; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабушко С.Р., Соловей Л.С. Освіта дорослих і міжкультурний діалог / С. Р. Бабушко, Л. С. Соловей // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 липня 2016 р., КНЛУ, ГО «МО «Центр аналізу і розвитку освіти та науки». – С.21-24.

Adult Migrant English Program // Australian Government: Department of education and Training – official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-0

Council of the European Union. Common Basic Principles on Immigrants Integration. – No. 2618th Meeting of the Justice and Home Affairs Council, 19 November 2004. – Brussels [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/homeaffairs/policies/immigration/immigration_integration_en.htm

European Commission. An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment. – 2010. -No. COM (2010) 682. – final. – Strasbourg [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF

Language Issues in Migration and Integration: Perspectives from Teachers and Learners; ed. by D.Mallows. – London: British Council, 2014. – 176 p.

Learning to live together // UNESCO: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.unesco.org/themes/learning-live-together.

Nusche D., Wurzburg G., Naughton B. OECD Reviews of Migrant Education / D. Nusche, G. Wurzburg, B. Naughton. – Denmark: OECD, 2010. – 75 p.

Sbertoli G., Arnesen H. Language and initial literacy training for immigrants: the Norwegian approach / Graciela Sbertoli, Helga Arnesen // Language Issues in Migration and Integration: Perspectives from Teachers and Learners; ed. by D. Mallows. – London: British Council, 2014. – p. 123- 134.

The Act on an introduction programme and Norwegian language training for newly arrived immigrants (the Introduction Act) of 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20030704-080-eng.pdf

Vox in English: official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vox.no/English/
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.13244

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.