ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Inna A. Khyzhnyak

Анотація


У статті обґрунтовується важлива роль системної підготовки майбутніх учителів початкової школи  до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. Автор розглядає наявні експериментальні системи фахової підготовки вчителів початкової школи, виводить закономірності їх побудови і на цій основі формулює визначення власної експериментальної системи підготовки майбутніх учителів початкової школи  до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, описує її побудову, що складається з традиційних блоків: концептуально-цільового, змістово-процесуального та результативно-оцінного. Розкриваючи структуру кожного блоку, автор описує складники компонентів, що дозволяє отримати ґрунтовне уявлення про сутність, побудову та методику впровадження пропонованої експериментальної системи.


Ключові слова


засоби електронної лінгвометодики; інформатизація освіти; професійна підготовка; системний підхід; учитель початкової школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / О. Б. Бігич. – К., 2005. – 40 с.

Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Будник Олена Богданівна. – Житомир, 2015. – 552 с.

Глузман Н. А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : монограф. / Н. А. Глузман. – К.: Вища школа, 2010. – 407 с.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти : монограф. / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 342 с.

Кучерявий О. Г. Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Г. Кучерявий. – К., 2002. – 37 с.

Митник О. Я. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Я. Митник. – К., 2010. – 42 с.

Онишків З. М. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / З. М. Онишків. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Сорока. – Тернопіль, 2016. – 40 с.

Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. О. Хомич. – К., 1999. – 38 с.

Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Л. Хоружа. – К., 2004. – 36 с.

Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ярошинська Олена Олександрівна. – Умань – 2015. – 544 с.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.19211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.