УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА

Victoriia V. Stoikova

Анотація


Упровадження профільного навчання супроводжується низкою проблем, що чітко виявляються на регіональному рівні. В статті розкриваються механізми виявлення цих проблем та показані шляхи управління якістю профільного навчання в регіональній освітній системі на основі рейтингового оцінювання. Автором запропоновано систему критеріїв якості освіти та методику їх розрахунку.


Ключові слова


кваліметрія; метод Дельфі; методи управління профільним навчанням; критерії якості; профільне навчання; рейтингова оцінка; якість організації профільного навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Байназарова О. О. Розробка системи показників якості загальної середньої освіти на регіональному рівні [Текст] / О. О. Байназарова // Постметодика. – 2006. – № 6. – С. 62–64.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусол]. – К.: Ірпінь, 2005. – 1728 с.

Гунта Г. В. Педагогічна кваліметрія: Навч.-метод.: матеріали зі спецкурсу / Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – 32 с.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу : навч. посібн. [Текст] / Г. А. Дмитренко. – К. : ІЗМН, 1996. – 140 с.

Єльнікова Г. В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. / Г. В. Єльникова– К.: ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.

Компас – посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsmsu.gov.ua/media/2015/04/08/24/compass_.pdf.

Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографія. / Т. О. Лукіна – К.: НАДУ, 2004. – 292 с.

Миронова Л. Г. Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень [Електронний ресурс] //Ефективна економіка. – 2011. – №. 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=583.

Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів 10 січня 2012 р. за № 18/20331 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://revolution.allbest.ru.

Рябова З. Якість освіти як педагогічна категорія / Рябова Зоя // Джерело педагогічної майстерності. Управління якістю освіти в Харківському регіоні. 2006. − № 1 (35). – С. 5 – 10.

Фильчаков, Ю.А., Харчевников, Е.Л. Оценка эффективности модели сетевого взаимодействия в организации предпрофильной подготовки и профильного обучения [Електронний ресурс] / Вопросы Интернет образования,–http://vio.uchim.info/Vio_56/cd_site-/articles/art_4_7.htm.– Сайт федерации Интернет Образования. – Режим доступу: http://vio.uchim.info.

Sallis E. Total quality management in education. – Routledge, 2014. – с. 176.

Organisation for Economic Cooperation and Development (Paris). (2008). OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. – с. 294.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.1-2.5266

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.