ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Margarita V. Kozyr

Анотація


У статті  зроблено спробу дослідити оптимальні шляхи вирішення проблеми формування інформаційної компетентності сучасного менеджера в галузі освіти; теоретично висвітлено особливості процесу формування інформаційної компетентності як пріоритету успішного менеджменту у сучасному інформаційному середовищі.


Ключові слова


інформація; інформаційна компетентність; керівник; лідер; менеджер; управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Буйницька О.П. Інформацйні технології та технічні засоби навчання. – К., 2012. – 240 с.

Даниленко Л.І., Карамушка Л.М. Освітній менеджмент / Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка. — К.: Шкільний світ, 2003р.

Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. — К.: Наукова думка, 2000.

Коломийський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту: навч. посіб. / Н.Л. Коломийський. - К. : МАУП, 1996. - 176 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Peter Klimek, Rudolf Hanel, Stefan Thurner. Parkinson’s Law quantified: three investigations on bureaucratic inefficiency. – 2008. – http://arxiv.org/abs/0808.1684v1

Peter M. Senge. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. – Doubleday/Currency, 1990 − 424 p.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.16571

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.