Розвиток сучасних уявлень про освіту дорослих: адаптивна, випереджувальна, відкрита освіта

Валерий Соколов

Анотація


Адаптація, випередження і відкритість розглядаються у статті як провідні принципи сучасної освіти дорослих, затребувані у ході суспільного розвитку. Аналізуються різні теоретичні та практичні підходи до освіти, способи розуміння зазначених термінів і явищ, які стоять за ними. Висловлюється ідея щодо інтеграції концепцій сучасної освіти дорослих.

Ключові слова


адаптивна освіта; відкрита освіта; освітня система; відкритість; випередження; дистанційне навчання; освітня концепція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Подобед В. И. Системное управление образованием взрослых / В. И. Подобед. — СПб.: ИОВ РАО, 2000. — 232 с.

Практическая андрагогика. — Книга 1: Современные адаптивные системы и технологии образования взрослых / Под ред. В. И. Подобеда, А. Е. Марона. — СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2003. — 414 с.

Практическая андрагогика. — Книга 2: Опережающее образование взрослых / Под ред. В. И. Подобеда, А. Е. Марона. — СПб.: ИОВ РАО, 2009. — 376 с.

Марон А. Е. Концепция развития открытых систем образования взрослых / А. Е. Марон, Л. Ю. Монахова // Человек и образование. — 2008. — № 1. — С. 75.

Горшкова В. В. Межсубъектная педагогика: тенденции развития / В. В. Горшкова. — Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КнАГТУ, 2001. — 237 с.

Исаев В. А. Образование взрослых: компетентностный подход / В. А. Исаев, В. И. Воротилов. — СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2005. — 92 с.

Соколов В. И. Организационно-педагогические условия построения адаптивной образовательной среды вечерней школы: дис. ...канд. пед. наук / В. И. Соколов. — СПб., 2004.

Сажин Д. В. Поликультурализм: теория и образовательная практика / Д. В. Сажин; [под научн. ред. докт. культуролог. наук Л. Г. Брылевой]. — СПб.: ИОВ РАО, 2001. — 85 с.

Оганесян А. Г. Пути и проблемы открытого образования / А. Г. Оганесян // Educational Technology & Society. — 2001. — № 4(3). — С. 166—177.

Бим-Бад Б. М. Опережающее образование: теория и практика / Б. М. Бим-Бад // Советская педагогика. — 1988. — № 5. — С. 51.

Новиков П. Н., Зуев В. М. Опережающее профессиональное образование: научно-практическое пособие. — М.: РГАТиЗ, 2000. — 266 с.

Урсул А. Д. Концепция опережающего образования / А. Д. Урсул // Alma mater. — 2006. — № 7. — С. 28—33.

Daniel, John. The Open University — A Global Learner. [Электронный ресурс]: Выступление на конференции Global Learn Day IV, 7 октября 2007 года. — Режим доступа: http://www.open.ac.uk/johndanielspeeches/GlobLearn.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.