РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНІГОВОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

Oksana I. Kilichenko

Анотація


У статті розглядаються особливості розвитку педагогічних комунікативних здібностей майбутніх учителів початкової школи у процесі розв’язування навчальних ситуацій за допомогою професійно-педагогічного тренінгу. Автор визначає контекстний і коучинговий підходи, які варто враховувати у навчальному процесі при організації професійно-педагогічного тренінгу на практично-лабораторних заняттях з педагогічних дисциплін. Навчальні ситуації повинні носити контекстний характер, а організація викладачем процесу їх розв’язання – з врахуванням коучингового підходу. Проаналізовано сутність та завдання професійно-педагогічного тренінгу, охарактеризовані принципи, які варто дотримуватися при його організації.

Визначені етапи опрацювання навчальних ситуацій.


Ключові слова


навчальний процес; професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи; педагогічні комунікативні здібності; професійно-педагогічний тренінг; навчальні ситуації

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г.Ларионова. – М. Логос, 2009. – 336 с.

Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник / Н.П. Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

Гавриш Н. В. Формування рефлексивних умінь майбутніх вихователів у процесі розв’язання професійно-педагогічних задач (педагогічні ситуації) у контексті коучингового підходу / Н. В. Гавриш, В. В. Желанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: педагогічні науки частина ІV 2009 грудень № 23 (186). – С. 20-26

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекцій : учеб. пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. / Б. Т. Лихачов. — М. : Юрайт-М, 2001. — б07с.

Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К. СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка . – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

Петровська І. Р. Підвищення ефективності управлінської діяльності керівника за допомогою коучингу / І. Р. Петровська, Р. Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.14. – С. 158–161.

Самольянов О. Coach2: Коучинг до самой сути [Електронний ресурс] / Олег Самольянов, Майкл Р. Джей . - Режим доступу: http://www.trainings.ru/i/koaching.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.