Розвиток соціального інтелекту у майбутніх керівників освітніх закладів

Сергій Редько

Анотація


Стаття присвячена аналізу психологічних детермінант розвитку соціального інтелекту у студентів — майбутніх керівників закладів освіти. Розглядається вплив соціально-психологічного чинників на соціальний інтелект.

Ключові слова


соціальний інтелект; чинники; детермінанти; активне соціально-психологічне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєнко Т. А. Формування пізнавальної активності студентів в умовах блокової організації навчання: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т. А. Алексєєнко. — К., 1995. — 206 с.

Беляева Е. В. Социальный интеллект и психологические качества личности руководителя: автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.05 / Е. В. Беляева. — Самара, 2005. — 28 с.

Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія і соціальна робота. — 2004. — № 6. — С. 43—53.

Власова О. І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку: монографія / О. І. Власова. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 308 с.

Куницына В. Н. Межличностные отношения / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. — СПб.: Питер, 2003. — 544 с.

Лобанов А. П. Соотношение социального и психогеометрического интеллекта / А. П. Лобанов, А. В. Свиридова // Социальный интеллект: проблемы исследования и диагностики: учебно-методическое пособие / Под ред. А. П. Лобанова. — Мн.: БГПУ, 2003. — С. 18—23.

Ляховець Л. О. Чинники розвитку соціального інтелекту у студентів-психологів / Л. О. Ляховець // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. — К. — Ніжин, 2008. — Т. 10. — Вип. 6. — Ч. 2. — С. 31—35.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения: Книга для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. — М.: Просвещение, 1999. — 192 с.

Сасько О. О. Застосування діагностики соціального інтелекту для дослідження соціально-психологічних особливостей юнацтва / О. О. Сасько // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. — 2005. — Вип. 31. — Серія «Психологічні науки». — Т. 3. — С. 42—46.

Соціально-психологічний словник / Авт.-укладачі: В. М. Галицький, О. В. Мельник, В. В. Синявський. — К., 2004. — 250 с.

Чепелєва Н. В., Пов’якель Н. І. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога // Психологія: збірник наукових праць / За ред. С. Д. Максименка. — 1998. — Вип. ІІІ. — С. 35—41.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.