ЛІНГВО-ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Tetyana V. Larina

Анотація


У статті розглядаються особливості застосування лінгво-дидактичного тесту для удосконалення іншомовної компетенції студентів мовного факультету. Представлено шляхи використання тестів в умовах скорочення аудиторних занять. Запропонований комплекс тестових завдань є обов’язковим компонентом методично-навчального комплексу та спрямований на усунення мовленнєвих неточностей та помилок у використанні певних лексичних одиниць. Проаналізовано структуру та змістове наповнення зазначених матеріалів, подані рекомендації щодо підвищення ефективності застосування тестів.


Ключові слова


лінгво-дидактичний тест; навички; вміння; лексична компетенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / M. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь: [навчальний посібник] / Ольга Генадіївна Квасова. – К. : Ленвіт, 2009. – 119 с.

Коккота В.А. Лингво-дидактическое тестирование. – М.: Высшая школа, 1989. – 127 с.

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / [Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.

Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для студентів І курсу денного відділення факультету іноземних мов / І. І. Волощук, Н. М. Карпенко, Т. В. Ларіна, С. П. Литвиненко, О. В. Пономаренко, В. П. Сливка, В. В. Смелянська, О. М. Таран. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 447 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.