КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Natalia N. Chernenko

Анотація


Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам ризику, аналізується зміст існуючих підходів щодо понять «ризик», «невизначеність», «непередбачуваність», ступінь, рівень та особливості ризиків у навчальних закладах.


Ключові слова


ризик; невизначеність; навчальний заклад; класифікація ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль, 1989. – с.27-35

Костюкова Т. П. Концепция оценки рисков в образовательной деятельности вуза [Текст] / Т. П. Костюкова, И. А. Лысенко // Информатика: проблемы, мето¬дология, техноло-гии: Материалы Девятой междуна¬родной научно-методической конференции (12-13 февраля 2009 г.). – Во¬ронеж: Издатель¬ско-полиграфиче¬ский центр ВГУ, 2009. –Т.1. – С. 363-366.

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 200 с.

Удовицька Т.А. Проблеми у функціонуванні системи вищої освіти: аналіз можливих ризиків // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політич-ний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». – 2012. – № 1(81). – С. 134-137


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.