З історії становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні (ІІ половина XIX століття - 1939 рік)

Фелікс Левітас, Ольга Дудар

Анотація


Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку тимчасових курсів для вчителів на різних етапах історії України, а саме: з ІІ половини XIX ст. до 1939 р. У ній вперше використано маловідомі публікації дослідників шкільної справи часів Російської імперії та унікальні архівні документи радянських часів.

Ключові слова


підвищення кваліфікації; курси; вчителі; педагогічний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. — Т. 3. — 1855—1865. — С. 451—474.

Фальборк Г. Настольная книга по народному образованию / Г. Фальборк. — Т. 2. — СПб., 1901. — С. 1473—1479.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Алфавитный указатель. 1801—1881. — СПб., 1888. — С. 302—303, 510.

Ковалев А. А. Очерк возникновения и развития учительських курсов и съездов в России / А. А. Ковалев // Русская школа. — 1905. — № 12. — С. 75

Журнал Министерства народного просвещения. — 1874. — Сентябрь. — СПб., 1874. — С. 111—115.

Журнал Министерства народного просвещения. — 1875. — Октябрь. — СПб., 1875. — С. 166—172.

Летние учительские курсы в Киеве // Русская школа. — 1912. — Январь—апрель. — С. 109.

Циркуляры по Киевскому ученому округу. — 1913. — № 5.

Борзов А. География на летних учительських курсах / А. Борзов // Вестник воспитания. — 1914. — Январь. — С. 82.

Русова С. Курсы народних учителей в Киеве / София Русова // Украинский вестник. — 1906. — № 14. — С. 964—967.

Летние курсы для народных учителей при Киевском учебном округе // Циркуляры по Киевскому учебному округу. — 1915. — № 5.

Никольский П. Воспитывающее обучение. Из бесед с учителями на летних курсах Полтавщины / П. Никольский // Циркуляры по Киевскому учебному округу. — 1915. — № 5.

Проект влаштування на Україні літніх курсів для вчителів єдиної трудової школи // Шкільна хроніка. — 1919. — № 4. — С. 152—154.

Народное просвещение. —1918. — № 22. — С. 12—16.

В школах Киева // Пролетарская правда. — 1939. — 18 января. — С. 3.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 81, арк. 161, 162.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 89, арк. 13.

КМДА, ф. Р-1, оп. 1, од. зб. № 1147, арк. 152—154.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.