ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПАДЩИНИ О. НІЛЛА З ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТЕОРІЯМИ

Elena B. Nekrutenko, Yuliya V. Orlova

Анотація


У статті розглянуто взаємозв’язок спадщини О. Нілла з філософсько-педагогічними теоріями. Загальнопедагогічний контекст формування його педагогічної концепції становлять ідеї вільного виховання реформаторської педагогіки (кінец XIX – початок XX ст.). Ми дійшли висновку, що педагогічна спадщина О. Нілла ґрунтується на філософському розумінні ідеї свободи як природного стану людини й тісно взаємопов’язана зі світоглядом відомих філософів і педагогів різних історичних епох (філософія раннього даосизму, екзистенціалізму), концепції теоретиків і практиків вільного виховання – Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессорі, Л. Толстого, К. Вентцеля, Е. Кей, Г. Лейна).

Ключові слова


О. Нілл; школа Саммерхілл; вільне виховання; педагогічна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Валеев А.А. Концепция свободного воспитания Александра Нейла и ее реализация в практике школы : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / А.А. Валеев. – Казань, 2001. – 212 с.

Вентцель К.Н. Новые пути воспитания и образования детей / К.Н. Вентцель. – М., 1910. – 111 с.

Кей Э. Век ребенка / Э.Кей. – М. : Изд-во В.Саблина, 1906. – 316 с.

Нилл А. Саммерхилл: Воспитание свободой / А.Нилл : Пер. с англ. – М. : Педагогика – Пресс, 2000. – 296 с.

Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо // Пед. соч. : В 2-х т. Сост. А.Н.Джуринский.; Под ред. Г.Н.Джибладзе. – Т. 1. – М., 1981. – С. 19 – 592.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. – 4–е изд. – М. : Сов. Энциклопедия, 1988. – 1600 с.

Сухотина Т.Л. Мария Монтессори и свободное воспитание / Т.Л. Сухотина // Свободное воспитание. – 1912 – 1913. – № 7. – С. 1 – 28.

Neill A.S. Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing / A.S. Neill. – New York : Hart Publishing Company, 1960. – 392 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.