ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Оlena O. Muzyka, Daria G. Laptinova

Анотація


У статті порушуються актуальні питання розвитку особистості в дошкільному віці на основі реалізації компетентнісного підходу. Метою роботи є дослідження можливостей усної народної творчості у формуванні компетенцій дошкільників. Експериментально підтверджено, що застосування прислів’їв та приказок може слугувати одним із засобів психологічної підтримки розвитку умінь і здібностей дитини у діяльності. Психологічна підтримка розвитку має спиратися на систему заходів, спрямованих на діяльнісне опосередкування знань, що відкриває можливості їх трансформації в дію, створюючи сприятливі умови для формування компетенцій у дошкільному віці.


Ключові слова


усна народна творчість; прислів’я; приказки; дошкільний вік; компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Компетентісний підхід у сучасній освіті / І. Д. Бех // Вища освіта в Україні. – 2009. – №3 (додаток 1). – С. 21-24.

Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі [Текст]: Навч. посібн. / Богуш А. М., Лисенко Н. В. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2002. – 407 с.

Крутій К. Л. Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку в умовах полілінгвальності // Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей середнього дошк. віку: Метод посібн. / Крутій К. Л., Котій Н. І. та ін. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2007. – 248 с.

Кудрявцев В. Т. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и стратегия развития / В. Т. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. – 1998. – №5. – С. 86-93.

Музика О. Л. Ціннісна підтримка особистісного росту / О. Л. Музика // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – №6 (30). – Ч.ІІ. – С. 232-240.

Никончук Н. О. Проблема впливу усної народної творчості на становлення особистості в умовах сучасної культури / Н. О. Никончук // Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Наук.-метод. збірник. – Житомир: ІППО, 2006. – С. 69-76.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.