ДІАГНОСТИКА ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Анотація

У статті розглянуто результати констатувального етапу експерименту з проблеми інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів. Розроблено критерії інтеграції: мотиваційно-цінісний, дослідницько-когнітивний, діяльнісно-результативний. Узагальнено інформацію про  різні аспекти інтеграції науки й освіти, яку отримано від студентів і викладачів у результаті анкетування, бесід, спостереження: питання масовості студентської науки; механізми заохочення студентів, які займаються науково-дослідною роботою; чинники, які приваблюють і не приваблюють студентів у науковій роботі. Подано опис реального стану інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетах України, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів. Виявлено проблемне поле інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Єгорова О. В. Стимулювання майбутніх учителів до участі у науково-дослідній роботі / О. В. Єгорова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту ; за ред. проф. С. С. Єрмакова / О. В. Єгорова. – Х. : ХДАМП (ХХПІ), 2008. – № 5. – С. 36 – 40.

Сазонова З. С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое основание подготовки современного инженера : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Сазонова Зоя Сергеевна. – Казань, 2008. – 481 с.

Чернобровкін В. М. Принципи організації науково-дослідницької діяльності студентів у світлі Болонських ініціатив / В. М. Чернобровкін // Освіта Донбасу. – 2005. – № 3. – С. 73 – 77.

Downloads


Переглядів анотації: 224

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
«ДІАГНОСТИКА ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ», OD, вип. 1 (9), с. 192–203, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ