ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ ПРАКТИЧНИХ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Svitlana P. Gvozdii

Анотація


Актуальність роботи викликана ситуацією на сході України і необхідністю швидкого та якісного навчання питанням безпеки життєдіяльності. Запропоновано авторську методику багаторівневого практичного тренінгу, який визначається як пов’язане із життям інтенсивне навчання із практичним відпрацюванням певних умінь та навичок викладачами та студентами у навчальному закладі та за його межами. Наводиться досвід використання багаторівневих практичних тренінгів для формування культури безпечної життєдіяльності студентів. Автор дає визначення поняття «культура безпечної життєдіяльності». Доводиться ефективність запропонованого методичного підходу у викладанні питань безпеки та його подальше використання у вищих навчальних закладах України.


Ключові слова


культура безпечної життєдіяльності; багаторівневий практичний тренінг; нормативні дисципліни з безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Гафнер В. В. Обзор российских диссертационных исследований в области формирования культуры безопасности // Безопасность жизнедеятельности. – 2013. – № 9. – С. 18-23.

Евтеев В. А. Педагогические условия формирования культуры безопасной жизнедеятельности у учащихся начального профессионального образования. Атореферат дис.. ..канд. пед. наук, 13.00.08. – Теория и методика профессионального образования. – М., 2007. – 24 с.

Киташова Ю. А., Еперин А. П. Реализация программы по повышению культуры безопасноcти / Ю. А. Каташова, А. П. Еперин. УНЦ СПб ГГУ г. Сосновый бор Электронный ресурс. http://www.polar.mephi.ru/ru/ conf/1999/Kitashova.html

Сапронов В. В. Идеи к общей теории безопасности // ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2007. №№ 1,2,3. С. 15. Режим доступа: http://xn--90akw.xn--p1ai/data/documents/sapronov_teoriya.pdf

Смирнов Б. И., Соловьев С. С. Проблема формирования у студентов техникума основ культуры безопасности жизнедеятельности и пути их решения // Научные исследования в образовании. 2009. № 9. С. 31-37.

Снегирев А. В. Формирование у будущих учителей основ культуры безопасной жизнедеятельности: Автореф. дис…канд. пед. наук, 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Тула, 2007. 21 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.